"Σήματα με σχήματα" - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας

στο πλαίσιο του προγράμματος προσέγγισης "Δικαίωμά μου να κυκλοφορώ με ασφάλεια"

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο | Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Αντιπάρου - Πρόγραμμα Προσέγγισης: "Τo Ελληνικό Παιδικό Μουσείο ταξιδεύει… στην Αντίπαρο"

Μελέτη - Σχεδισμός δράσης: Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Μελέτη - Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος: Αλεξάνδρα Μαραβέλια | Εκπαιδευτικός - Μουσειολόγος (ΜΑ)

Υλοποίηση: 2012


Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο ταξιδεύει για 2η συνεχόμενη φορά στην Αντίπαρο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιών. Ο σκοπός των προγραμμάτων επικεντρώθηκε στην ασφαλή μετακίνηση των πεζών, ποδηλάτων και αυτοκινήτων, ενώ έγινε μία πρώτη γνωριμία με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (λόγω των τροχαίων που είχαν προηγηθεί στο νησί). Γνωρίζοντας τα σήματα και την ασφαλή μετακίνηση, τα παιδιά και οι ενήλικες ανακάλυψαν την ασφάλεια, το σεβασμό προς τα σήματα και τέλος την ίδια τους την πόλη μέσα από την οδική σηματοδότηση.

Ανακαλύπτουμε τα σχήματα και τα χρώματα που υπάρχουν στο δρόμο, μέσα από τα σήματα του Κ.Ο.Κ. Για ποιο λόγο υπάρχουν σήματα στο δρόμο; Τι χρώματα έχουν; Τι συμβολίζει το τρίγωνο; Τα παιδιά κατηγοριοποιούν τα σήματα και ανακαλύπτουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Με τη βοήθεια του θεατρικού παιχνιδιού, κινούνται στο χώρο με βάση τα σήματα και κατανοούν τις βασικές τους έννοιες.