Όλο και περισσότερα μουσεία, σήμερα, αξιοποιούν την τεχνολογία με κύριο στόχο την ενίσχυση της μουσειακής εμπειρίας των επισκεπτών, είτε πρόκειται για μεμονομένους επισκέπτες, είτε για οραγανωμένες ομάδες κοινού που επισκέπτονται την έκθεση ή συμμετέχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Τα ψηφιακά μέσα που χρησιμοποιούνται είναι ποικίλα και οι εφαρμογές, συνήθως, σχεδιάζονται και διατίθενται από τον ίδιο το φορέα, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση σύνδεση με τη θεματολογία της έκθεσης και των προγραμμάτων αντίστοιχα, αλλά και με την ίδια την αποστολή του μουσείου. Οι ψηφιακές εφαρμογές δεν αντικαθιστούν τα εκθέματα και τις δράσεις, αλλά λειτουργούν ως ένα συμπληρωματικό εργαλείο εξερεύνησης και ανακάλυψης, ενώ δίνουν ακόμη και τη δυνατότητα αξιολόγησης της συνολικής επίσκεψης.


"Βίος και Πολιτεία του Καζαντζάκη" - Εκπαιδευτική εφαρμογή

Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), Μουσείο Καζαντζάκη

Μελέτη - Σχεδιασμός (εκπαιδευτικού υλικού): Αλεξάνδρα Μαραβέλια | Εκπαιδευτικός - Μουσειολόγος (ΜΑ)

Η εκπαιδευτική εφαρμογή "Βίος και Πολιτεία του Καζαντζάκη" είναι ένα παιχνίδι quiz σε τηλεόραση με χρήση τηλεχειριστηρίων για πολλαπλές ομάδες με στόχο την εξοικείωση των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες, αλλά και την γνωριμία με τη ζωή και το έργο του κρητικού συγγραφέα μέσα από το παιχνίδι.


"Μια θεατρική περιπέτεια στο αρχείο του Γιώργου Ανεμογιάννη" - Εκπαιδευτική εφαρμογή

Aegean Solutions A.E., Motive Creative, Μουσείο Καζαντζάκη

Μελέτη - Σχεδιασμός (εκπαιδευτικού υλικού): Αλεξάνδρα Μαραβέλια | Εκπαιδευτικός - Μουσειολόγος (ΜΑ)

Η εκπαιδευτική εφαρμογή "Θεατρική Περιπέτεια" είναι μία σειρά από εκπαιδευτικά παιχνίδια με στόχο την εξοικείωση των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες και τη γνωριμία του έργου του Γιώργου Ανεμογιάννη και τη σχέση του με τον κρητικό συγγραφέα. Η εφαρμογή σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του έργου "Ψηφιοποίηση και προβολή αρχείων του Μουσείου Καζαντζάκη και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών" του Μουσείου Καζαντζάκη με σκοπό την ανάδειξη του αρχείου του Μουσείου.