Κανείς δεν αποτυγχάνει στα μουσεία.

Frank Oppenheimer

Υπηρεσίες

Η μουσειακή μάθηση ορίζεται ως μία μετασχηματική εμπειρία, κατά την οποία ο επισκέπτης αναπτύσσει νέες στάσεις, ενδιαφέροντα, αξίες ή στάσεις ζωής, η οποία υποστηρίζεται από τα ερμηνευτικά μέσα, τα πολυαισθητηριακά εκθέματα και τα διαδραστικά πολυμέσα, εστιάζοντας κυρίως στα αντικείμενα.

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αποτελούν έναν εναλλακτικό τρόπο επίσκεψης στο μουσείο που δίνουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον ίδιο τον επισκέπτη, και κυρίως στο παιδί, αναπτύσσοντας μία σχέση εμπιστοσύνης με αυτό. Οργανώνονται κυρίως γύρω από τα εκθέματα, μέσα στο χώρο του μουσείου, ώστε να επιτευχθεί η διασύνδεση και η ερμηνεία μεταξύ κοινού και εκθεμάτων.

Μουσειακές Βαλίτσες

Τα εργαστήρια μουσειακής αγωγής έχουν ως αποστολή να μυήσουν τα παιδιά στον πολιτισμό, εξερευνώντας διαθεματικά και διεπιστημονικά τα μουσεία και τις συλλογές τους με αφορμή αντιπροσωπευτικά δείγματα του υλικού και άυλου πολιτισμού. Σχεδιάζονται για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, προωθώντας τις βασικές αρχές της μουσειακής αγωγής και ενθαρρύνοντας το βιωματικό παιχνίδι με τον πολιτισμό.