Τα πιο διαδεδομένα εκπαιδευτικά εργαλεία είναι τα έντυπα εργαλεία εξερεύνησης που υποστηρίζουν τους επισκέπτες (είτε ομαδικά, είτε ατομικά) στην προσέγγιση και την ερμηνεία των μουσειακών αντικειμένων και εκθέσεων. Εντάσσονται υποστηρικτικά και λειτουργούν αυτόνομα, ενθαρρύνοντας την αυτενέργεια και κινητοποιώντας τους ίδιους τους επισκέπτες να εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν τα μουσειακά περιεχόμενα, χωρίς την φυσική παρουσία του ερμηνευτή.

Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται ως εκπαιδευτικά εργαλεία (μέσα-έξω από το μουσείο) ονομάζονται συχνά “φύλλα εργασίας” ή “υλικό δραστηριοτήτων”. Σε αντίθεση με τα σχολικά φύλλα εργασίας, το υλικό δραστηριοτήτων στο μουσείο έχει ως στόχο να δραστηριοποιήσει τον επισκέπτη μέσα από το παιχνίδι, την παρατήρηση, την έρευνα, τους συνειρμούς, τη δημιουργία, τη φαντασία. Τα έντυπα αυτά εργαλεία χρησιμοποιούνται κυρίως στη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για διάφορες ηλικιακές ομάδες και περιλαμβάνουν μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών μορφών, από απλές φωτοτυπίες με αναθέσεις ανεύρεσης και προσέγγισης εκθεμάτων, μέχρι παιχνίδια εξερεύνησης και υλικό για δημιουργικές δραστηριότητες (ζωγραφικής, χαρτοκοπτικής, κατασκευών κλπ.).