"Παρατηρώντας τ’ άστρα" - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για οικογένειες με παιδιά από 9 ετών και άνω

Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών  – Αίθουσα αστρονομίας και φυσικής

Μελέτη - Σχεδιασμός: Αλεξάνδρα Μαραβέλια | Εκπαιδευτικός - Μουσειολόγος (ΜΑ)

Υλοποίηση: 2012


Η αστρονομία είναι ένας από τους πιο συναρπαστικούς και ταχύτητα εξελισσόμενους κλάδους της επιστήμης. Ανέκαθεν, όχι μόνο οι επιστήμονες και οι σπουδαστές, αλλά και γενικότερα οι άνθρωποι έδειχναν και εξακολουθούν να δείχνουν ένα έντονο ενδιαφέρον για τα επιτεύγματα και τις προόδους της επιστήμης αυτής.

Το Σύμπαν, που είναι το αντικείμενο μελέτης της αστρονομίας, είναι ένας τεράστιος χώρος γεμάτος από αντικείμενα και διαδικασίες που δεν έχουν αντίστοιχα στη Γη. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, αλλά και χρήσιμο, να γνωρίζει κανείς το φυσικό κόσμο που τον περιβάλλει, ο οποίος περιλαμβάνει και το Σύμπαν.

Μελετώντας τα μουσειακά αντικείμενα της αστρονομίας του Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακαλύπτουμε την αστρονομία ως επιστήμη, τα εργαλεία της δουλειάς και τη χρήση τους. Συναντάμε τον ίδιο τον επιστήμονα – αστρονόμο εν ώρα εργασίας για να συζητήσουμε. Τέλος, χρησιμοποιούμε το τηλεσκόπιο (που έχουμε κατασκευάσει οι ίδιοι) για να παρατηρήσουμε τα άστρα και να ανακαλύψουμε τα μυστικά που κρύβουν.