"Αρχαιολογικά Μουσεία: Ανασκάφτοντας το παρελθόν" - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

ΠαιδόΤροπος - SummerCamp, 3η Θεματική Περιόδος "Ταξίδι στα αρχαία χρόνια"

Μελέτη - Σχεδιασμός: Αλεξάνδρα Μαραβέλια | Εκπαιδευτικός - Μουσειολόγος (ΜΑ)

Υλοποίηση: 2019


Με αφορμή μία βαλίτσα από τα παλιά, τα παιδιά μελετούν παλιά αντικείμενα και εξερευνούν την ιστορία τους, αλλά και τους ιδιοκτήτες τους. Πού βρέθηκαν αυτά τα παλιά αντικείμενα; Ποιος τα ανακάλυψε; Τι ιστορίες μάς αφηγούνται;

Αναγνωρίζοντας το επάγγελμα του αρχαιολόγου, τα παιδιά ανασκάφτουν μικρούς αρχαιολογικούς θησαυρούς και με αφορμή τα ευρήματά τους, ερευνούν και μελετούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε αντικειμένου χωριστά. Τα παιδιά έρχονται σε μια πρώτη επαφή με την επιστήμη της αρχαιολογίας και τα εκθέματα των αρχαιολογικών μουσείων, ενώ κατανοούν την πορεία του αντεικειμένου από την ανασκαφή του μέχρι την τοποθέτησή του στην προθήκη του μουσείου.