"Μες το μουσείο" - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά Δημοτικού & Γυμνασίου

Καλός Αγωγός - Δράσεις Μουσειολογίας στο πλαίσιο του project "Smart City" 

Μελέτη - Σχεδιασμός: Αλεξάνδρα Μαραβέλια | Εκπαιδευτικός - Μουσειολόγος (ΜΑ)

Υλοποίηση: 2018


Τι είναι ένα μουσείο; Τι μπορούμε να κάνουμε μέσα σε αυτό; Πόσοι διαφορετικά μουσεία έχει η πόλη μας; 

Τα παιδιά ανακαλύπτουν την έννοια “μουσείο” παρατηρώντας και εξερευνώντας καθημερινά αντικείμενα, αντίγραφα και αυθεντικά τεκμήρια του πολιτισμού. Αναλαμβάνοντας το ρόλο του μουσειολόγου, του συντηρητή, του ξεναγού, αλλά και του επισκέπτη, φτιάχνουν το δικό τους μουσείο και μας ξεναγούν με το δικό τους μοναδικό τρόπο. 

Αλήθεια... πώς φαντάζονται το δικό τους μουσείο;