"Οι ιδέες που ταξιδεύουν" - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Γ’ και Δ’ τάξη Δημοτικού

Μουσείο Καζαντζάκη

Μελέτη - Σχεδιασμός: Αλεξάνδρα Μαραβέλια | Εκπαιδευτικός - Μουσειολόγος (ΜΑ)

Υλοποίηση: 2014 - 2017


Πώς ταξιδεύουν οι ιδέες; Και αν ταξιδεύουν... μέχρι πού μπορούν να φτάσουν; 

Μέσα από τις συλλογές του Μουσείου, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το λογοτεχνικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη, ενώ ανακαλύπτουν τα μηνύματα που στέλνουν οι ήρωές του. Με αφορμή τους ήρωες, τα παιδιά αυτοσχεδιάζουν, δίνοντας το δικό τους μήνυμα, ταξιδεύοντας τη δική τους ιδέα.