Το αρχαιολογικό μουσείο είναι το μουσείο όπου εκτίθενται αντικείμενα αρχαίων πολιτισμών και λαών, εξιστορώντας την ιστορία του παρελθόντος. Οι συλλογές του αποτελούνται από ποικίλα αντικείμενα, ανάμεσα στα οποία υπάρχουν μοναδικά έργα τέχνης, αλλά και αντικείμενα καθημερινής χρήσης που μαρτυρούν τις συνήθειες και την καθημερινή ζωή των παλαιών χρόνων.

Τι μπορούμε, λοιπόν, να δούμε σε ένα αρχαιολογικό μουσείο; Ποιες παλιές ιστορίες μάς αφηγούνται; Πού βρέθηκαν αυτά τα αντικείμενα και πώς έφτασαν μέσα στο μουσείο; 

Με αφορμή μία ιστορία από τα παλιά, τα παιδιά μεταμορφώνονται σε αρχαιολόγους και ανασκάφτουν μικρούς αρχαιολογικούς θησαυρούς. Μέσα από τη διαδικάσια της ανασκαφής, τα παιδιά αναγνωρίζουν το επάγγελμα του αρχαιολόγου, και κυρίως κατανοούν την πορεία ενός αντικείμενου από το χώμα μέχρι την προθήκη του μουσείου. Τα ευρήματα μάς δίνουν την ευκαιρία να ανακαλύψουμε τις συλλογές και τις ιστορίες που αφηγούνται τα αρχαιολογικά μουσεία.